Aanjager van ketensamenwerking

Jacques Duivenvoorden brengt als adviseur, kwartiermaker en projectmanager ketensamenwerking tot stand tussen overheden onderling en met bedrijven. Door onder meer vergunningsprocessen te digitaliseren, integraal toezicht te creëren of te komen tot gezamenlijke dossiervorming en archivering realiseren deze organisaties hun doelstellingen.

Jacques boogt hierbij op ruim dertig jaar ervaring. In de jaren ’80 van de vorige eeuw was hij in de industrie betrokken bij het implementeren van concepten als just in time-assemblage en cocreatie en -productie. Een decennium later zette hij zich in voor het optimaliseren van toeleveringskanalen in de bouw. Sinds het begin van deze eeuw is hij vooral betrokken bij het verbeteren van interbestuurlijke samenwerking bij de overheid, zoals recentelijk rond de implementatie van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Jacques’ stijl kenmerkt zich door het verenigen van harde en zachte kwaliteiten. Hij heeft kennis van de bestuurlijke context en de techniek én begrijpt de menselijke maat. Hij kan luisteren, verbeelden en inspireren. Zo spreekt hij de intrinsieke motivatie van betrokkenen aan en neemt hen mee in de noodzakelijke verandering. Dit stelt organisaties in staat bruggen te slaan tussen beleid en uitvoering, publiek en privaat, primair proces en techniek. Zo komt de gewenste ketensamenwerking daadwerkelijk tot stand.

Thema’s:

• Verbeelden en verbinden
• Interbestuurlijke samenwerking
• Cocreatie en -productie
• Publiekprivate samenwerking
• Maatschappelijke innovatie
• Digitalisering werkprocessen